วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

มูร่าห์ฟาร์ม : ฟาร์มควายนมเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยวันนี้ ผมภาคภูมิใจนำเสนอเรื่องฟาร์มควายนมเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยครับ ตั้งอยู่เลขที่ 99/14 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณรัญจวน เฮงตระกูลสิน เจ้าของกิจการ และคุณชาริณี ชัยยศลาภ ลูกสาวของคุณรัญจวน และทำหน้าที่ผู้จัดการทั่วไป ได้ข้อมูลและภาพมาเยอะมาก ผมไม่อยากเสียพื้นที่เกริ่นมากนัก เริ่มกันเลยดีกว่า...
มูร่าห์คืออะไร... มูร่าห์ (Murrah) คือ ชื่อสายพันธุ์ควายนม ที่เป็นที่นิยมเลี้ยงอย่างมากในแถบทวีปยุโรป เช่น อิตาลี บัลแกเรีย และทางอเมริกาใต้ เพราะเป็นสายพันธุ์ที่ให้น้ำนมดีและมีคุณภาพสูงสุดในบรรดาควายแม่น้ำ (Riverine Buffalo) ทั้งหมด

ข้อดีของมูร่าห์... คือเลี้ยงง่ายเนื่องจากเป็นสัตว์ที่ทนต่อทุกสภาพแวดล้อมตั้งแต่อากาศที่ร้อน ชื้นไปยังหนาวจัด ทำให้ง่ายต่อการจัดการ และไม่จำเป็นจะต้องให้ฮอร์โมนหรือยาที่เกินความจำเป็น ซึ่งอาจเกิดสารตกค้างอยู่ในน้ำนม เพราะมูร่าห์สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบข้างได้ง่าย และที่สำคัญ ควายพันธุ์มูร่าห์ถูกจัดอยู่ในสายพันธุ์สัตว์คนละชนิดกับวัว จึงรับประกันได้ว่าไม่มีโรควัวบ้า (mad cow disease) ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากการที่ปศุสัตว์ในหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วในแถบทวีป ยุโรป เช่น อิตาลี และ บัลแกเรีย ล้วนให้ความสำคัญกับการเลี้ยงมูร่าห์เพิ่มมากขึ้น เพราะน้ำนมจากแม่พันธุ์มูร่าห์ที่ดีนั้น จะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ เช่น โปรตีน แคลเซียมที่สูงมากเป็นพิเศษ แร่ธาตุวิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งมีคลอเลสเตอรอลที่ต่ำ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพและสารอาหารในน้ำนมมูร่าห์กับน้ำนมสัตว์ชนิดอื่นๆแล้ว ถือได้ว่าน้ำนมจากแม่พันธุ์มูร่าห์ คือ น้ำนมที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับเด็กและผู้สูงอายุที่ต้องการแคลเซียมเป็นพิเศษ

มูร่าห์ฟาร์ม... สร้างขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของคุณรัญจวน เฮงตระกูลสิน  ผู้ริเริ่มบุกเบิกฟาร์มเลี้ยงควายนม พันธุ์มูร่าห์แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้มูร่าห์ฟาร์มเป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Farm) ต้นแบบ ที่สนับสนุนการเลี้ยงควายนมพันธุ์มูร่าห์ให้เป็นกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยและผลิตน้ำนมที่ได้คุณภาพสูงสุดตามมาตราฐานคุณสมบัติของนมอินทรีย์สากล (Organic Milk) ดูเว็บไซต์ของฟาร์ม www.murrahmilk.com


หลายปีมาแล้ว... ที่มูร่าห์ฟาร์มได้มีการศึกษา พัฒนา และขยายสายพันธุ์ควายนมพันธุ์มูร่าห์จนได้น้ำนมออร์แกนิคที่มีคุณค่าทาง โภชนาการสูง และถูกต้องตามมาตรฐานน้ำนมอินทรีย์ที่ทางศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ได้กำหนดไว้ คือ มีรสชาติธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีตกค้าง ลดความเสี่ยงต่อยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมนตกค้างในน้ำนม และมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าน้ำนมที่ได้จากสัตว์ให้นมชนิดอื่นๆ ที่เลี้ยงโดยใช้อาหารข้นสูง ซึ่งกรดไขมันและแร่ธาตุอาหารต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในนมออร์แกนิคของมูร่าห์นี้มีผลดีต่อสุขภาพ ระบบความจำ ไม่ทำให้ไขมันสะสม ลดคลอเรสเตอรอลในเลือด และลดอาการแพ้ต่างๆ เป็นต้น

ด้วยการบริหารการจัดการฟาร์มที่มีเป้าหมายแน่วแน่... ให้มูร่าห์ฟาร์มเป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Farm) และเป็นต้นแบบของธุรกิจเกษตรกรรมแบบครบวงจรและยั่งยืน ที่เริ่มกระบวนการจัดการตั้งแต่การเพาะปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ จนถึงขั้นตอนการเลี้ยง รีดนมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อพร้อมจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยไม่ใช้สารเคมียาฆ่าแมลง สารกระตุ้นการเร่งน้ำนม หรือฮอร์โมนต่างๆ ในกระบวนการผลิตเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ว่า เป็นต้นแบบของธุรกิจเกษตรกรรมแบบครบวงจรและยั่งยืน จึงได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงควายนมพันธุ์มูร่าห์ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการเลี้ยงอย่างเป็นระบบ และสามารถควบคุมคุณภาพของน้ำนมให้บริสุทธิ์ สะอาด ปลอดภัยและเป็นออร์แกนิค 100% จนถึงมือผู้บริโภค ตามมาตรฐานที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยได้นำต้นแบบการพัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มมาจากประเทศอิตาลี ซึ่งเลี้ยงควายนมพันธุ์มูร่าห์แบบออร์แกนิค มาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพอากาศและภูมิประเทศของไทย โดยมีหลักการขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้
 1. จัดสรรพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงใดๆทั้งสิ้น เพื่อเป็นอาหารให้กับมูร่าห์ และให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ตลอดทั้งปี
 2. แยกโรงเรือน แบ่งตามอายุของสัตว์ เริ่มตั้งแต่โรงอนุบาลไปจนถึงโรงเรือนสำหรับรอรีดนม เพื่อง่ายต่อการแบ่งชนิดของอาหารให้เหมาะสมตามความต้องการของสัตว์ในแต่ละวัย
 3. โรงเรือนที่สะอาด เพียงพอกับมูร่าห์ทุกตัว ไม่หนาแน่น มีหลังคากันแดด กันฝนสาด มีแสงสว่างและการระบายอากาศตามธรรมชาติ เพื่อให้มูร่าห์ทุกตัวอยู่สบาย รวมถึงมีความสะดวกในการกินอาหารและน้ำ
 4. จัดสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับมูร่าห์ทุกตัว โดยจัดระบบการปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้าแบบหมุนเวียน เพื่อให้มูร่าห์ได้เดินออกกำลังกายและมีแหล่งน้ำที่สะอาด เพื่อให้มูร่าห์ได้คลายร้อนและไม่เครียด
 5. จัดเก็บฐานข้อมูล ทะเบียนประวัติ มูร่าห์ทุกตัวจะมีชื่อและหมายเลขประจำตัวเพื่อบอกถึงสายพันธุ์
 6. โรงรีดนมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
 7. โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มมูร่าห์ในปัจจุบัน... ประกอบด้วย เนยสดจากครีมนมมูร่าห์ น้ำมันเนยอินเดีย หรือกีห์ น้ำนมมูร่าห์พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์  สบู่ครีมน้ำนมมูร่าห์ธรรมชาดิ 100%  ชีสมอซซาเรลล่าเป็นชีสสดสายพันธุ์อิตาเลียน รีคอตต้าชีสเป็นชีสที่ทำจากน้ำเวย์ หรือน้ำที่แยกออกมาจากการทำชีสมอซซาเรลล่า และโยเกิตนมมูร่าห์ซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญเช่นแคลเซียม โปรตีน และจุลินทรีย์โพรไบโอทิค

ร้านอาหารมูร่าห์เฮ้าส์... มูร่าห์เฮ้าส์เกิดจากความตั้งใจที่จะนำสิ่งที่ดีๆจากฟาร์ม ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค จึงก่อให้เกิดเป็นฟาร์ม outlet แห่งแรกของฟาร์มมูร่าห์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 อยู่ที่ 211/3/8 หมู่บ้านสัมมากร ถนนรามคำแหง ซอย 112 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทร 02-3732992 ซึ่งนอกเหนือจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฟาร์มมูร่าห์ ไม่ว่าจะเป็นน้ำนมมูร่าห์ ชีสมอซซ่าเรลล่า และผลิตภัณฑ์อื่นๆแล้ว มูร่าห์เฮ้าส์ยังได้นำผลิตผลจากทางฟาร์มที่คัดสรรอย่างดีมีคุณภาพ มานำเสนอในรูปแบบของอาหารสไตล์อิตาเลียนหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพิซซ่า พลาสต้า สลัด ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้ผลิตผลจากฟาร์มมูร่าห์เป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหาร นอกจากนี้ทางร้านยังมีกาแฟและเบเกอรี่ที่ใส่ส่วนผสมของน้ำนมมูร่าห์ซึ่งให้รสชาติที่อร่อยและกลมกล่อม ปัจจุบันมูร่าห์เฮ้าส์ได้เปิดสาขา 2 ขึ้นแล้ว เรียกว่ามูร่าห์เฮ้าส์ สาขาฉะเชิงเทรา ร้านตั้งอยู่ด้านหน้าโรงแรมวีโฮเต็ล ใกล้ศูนย์แอมเวย์ ตรงข้ามสถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

มูร่าห์ฟาร์มเปิดให้บริการเข้าชมดูงานภายในฟาร์มเชิงศึกษาวิชาการ...สำหรับกลุ่มนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์ม โดยจะมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและรีดนมควายพันธุ์มูร่าห์เป็นหลัก โดยผู้สนใจต้องสำรองการเข้าชมล่วงหน้า รับเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 20 ท่านขึ้นไป (มีค่าใช้จ่าย) กิจกรรมคร่าวๆมีดังนี้
 • ฟังบรรยายแนวคิดการจัดตั้งฟาร์มมูร่าห์ และวิธีการบริหารจัดการฟาร์ม
 • รับประทานอาหารกลางวันที่มูร่าห์ฟาร์ม (ทางฟาร์มมีบริการอาหาร)
 • ดูสาธิตวิธีการยืดชีสมอซซาเรลล่า
 • ดูวิธีการรีดนม และป้อนนมลูกควาย พร้อมฟังบรรยายการบริหารจัดการฟาร์ม

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจไปเที่ยวฟาร์ม อดใจรออีกนิดนะครับ ทางฟาร์มจะเตรียมเปิดให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เร็วๆนี้ ที่อำเภอบ้านโพธิ์ จะเป็นฟาร์มใหม่ที่สร้างขึ้นบริเวณใกล้สี่แยกดอนสีนนท์ครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณชาริณี ชัยยศลาภ โทร.086-7774515 ,081-8192819 ,083-7709838 ,02-3732992 หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-511239 ยินดีรับใช้ครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น