วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นวัตกรรมมะม่วงแปดริ้ว : บอกโลกให้รู้ (อีกครั้ง)ผมได้มีโอกาสต้อนรับคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่าน เช่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นต้น รวมทั้งคณะศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศหลายคณะ ทำให้ทราบว่าหลายท่านรู้จักชื่อเสียงรสชาติความอร่อยของมะม่วงแปดริ้วเป็นอย่างดี แต่พอเล่าเรื่องนวัตกรรมต่างๆ ของมะม่วงแปดริ้วให้ฟัง กลับพบว่าหลายท่านไม่เคยทราบ ไม่เคยรู้มาก่อน เมื่อฟังแล้วก็รู้สึกทึ่ง และก็ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าควรจะประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักอย่างกว้างขวาง จึงเป็นที่มาของบทความวันนี้ ซึ่งผมได้รวบรวมนวัตกรรมมะม่วงแปดริ้วทั้งหมดไว้ในบทความเดียวกัน ดังนี้ครับ... 
1. กิ่งพันธุ์มะม่วงเสริมราก 
วิธีการก็คือปลูกเมล็ดลงไป 3 ต้น เอาพันธุ์ดีมาปลูกตรงกลาง แล้วทาบติดกัน  เป็นการแก้ไขปัญหามะม่วงล้มเพราะไม่มีรากแก้ว และทำให้มะม่วงแข็งแรง ผลใหญ่ เพราะหากินเก่ง วิธีการเสริมรากแบบนี้ได้ขยายผลไปยังมะขาม ขนุน กระท้อน และมะนาวด้วย สำหรับมะนาวจะเสริมรากด้วยตอมะขวิด เพราะทนน้ำท่วม ทนแล้ง มีลูกได้ตลอดปี มีน้ำเลี้ยงเหลือเฟือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณกุณฑล หรือคุณยุพิน ฉลาดถ้อย บ้านเลขที่ 2  หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 081-9492181 
2. ผลมะม่วงเหลืองสุกพร้อมกันทั้งผล 
หลายท่านคงเคยเห็นผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่เหลืองสุกพร้อมกันทั้งผล สวยงาม ผลใหญ่ น่ารับประทานมาก นั่นเป็นเพราะชาวสวนได้ปฏิบัติดูแลสวนถูกต้องตามหลักวิชาการระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (EUREP GAP) ห่อผลด้วยถุงคาร์บอนในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต น้ำหนักของผลได้ตามมาตรฐานที่กำหนดร่วมกัน ลักษณะของผิวจะไม่มีรอยแผลที่เกิดจากโรคและแมลง คราบยาง และรอยช้ำจากการกระแทก ลักษณะของผลมะม่วงต้องตรงตามพันธุ์ การเก็บมะม่วงที่ความแก่ 85-90 % ตามดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง 
3. สติกเกอร์วัดความหวานของมะม่วง
มะม่วงน้ำดอกไม้ที่ไม่สุกจะมีรสชาติเปรี้ยว ถ้าสุกแล้วจะมีรสชาติหวาน มีปัญหาว่าจะทราบได้อย่างไรว่ามะม่วงนั้นสุกพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วโดยไม่ต้องชิม วิธีแก้ปัญหานี้ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้คิดสติกเกอร์เพื่อเทียบสีผิวมะม่วงขึ้น ในหนึ่งแผ่นจะมีสองสี คือ สีเหลืองนวลและสีเหลืองส้ม โดยติดไว้ที่ผลมะม่วงทุกผล ถ้าต้องการรับประทานรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานหรือซื้อเป็นของฝาก ให้เลือกผิวมะม่วงสีเหลืองนวล ถ้าต้องการรับประทานทันที ให้เลือกผลที่นิ่มมือและสีผิวเป็นสีเหลืองส้ม ตามสติกเกอร์ที่ติดไว้ สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด 97/5 ม.1 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 081-930-5052 , 085-437-2029 
4. บาร์โค้ดตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ทุกผล 
มะม่วงแปดริ้วส่งออกจำหน่ายไปยังที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศหากมีปัญหาทำให้ผู้บริโภคท้องเสียหรือได้รับพิษภัยอันเกิดจากสารพิษตกค้างในมะม่วงแล้ว จะเสียหายมาก อาจไม่ได้รับการสั่งซื้ออีก รวมทั้งเสียชื่อเสียง หรือได้รับการร้องเรียนได้  นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหานี้ คือ การติดบาร์โค้ดให้กับมะม่วงทุกผล โดยสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับถึงเกษตรกรผู้ผลิต ว่ามะม่วงผลนี้มีประวัติ ความเป็นมาอย่างไร ใครคือผู้ผลิต แหล่งผลิตอยู่ที่ไหน วิธีการผลิต การใส่ปุ๋ยและสารเคมี เป็นอย่างไร ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งผลิตได้ จากสติกเกอร์ที่มีหมายเลขรหัสสมาชิกที่ติดบนผลมะม่วงโดยนำรหัสนี้พิมพ์ตรวจสอบบนเว็บไซต์ www.coopthai.com/mangoccs ซึ่งสหกรณ์ฯ พัฒนาให้มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น เป็นระบบข้อมูลสาธารณะ ตรวจสอบได้ทั่วโลก... 
5. บรรจุภัณฑ์ใหม่เพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วง 
เมื่อก่อนนี้การจำหน่ายมะม่วงโดยเฉพาะพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง การจำหน่ายจะใช้วิธีชั่งกิโลขาย แล้วใส่ถุงหรือใส่เข่ง แล้วแต่ปริมาณ ราคาขายปลีกเฉลี่ยประมาณ 20 – 60 บาทต่อกิโลกรัม มาตอนนี้ผู้ประกอบการมะม่วงแปดริ้วหลายราย ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ขึ้น เป็นลักษณะกล่องกระดาษที่สวยงามและแข็งแรง มะม่วงแต่ละผลจะหุ้มด้วยตาข่ายโฟมกันกระแทก เหมาะที่จะซื้อเป็นของขวัญของฝากที่มีค่า บรรจุภัณฑ์ที่ทำขึ้นนี้มีหลายขนาด บรรจุได้ตั้งแต่ 4 – 12 ผล ราคาขาย เช่น กล่องขนาด 8 - 9 ผล น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 3 – 4 กิโลกรัม ราคาประมาณ 450 – 500 บาท  จะเห็นว่าขายได้ในราคาที่สูงขึ้น แต่ก็ได้รับความพึงพอใจจากผู้บริโภคจำนวนมาก ส่วนใหญ่ผู้ที่ซื้อบรรจุกล่องจะซื้อเพื่อเป็นของฝากมากกว่านำไปบริโภคเอง สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด 97/5 ม.1 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 081-930-5052 , 085-437-2029 
6. ขนมเปี๊ยะไส้มะม่วง 
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะแปดริ้วแยกย่อยออกมาหลายชนิด เช่น ขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเปี๊ยะมะลิ  ขนมเปี๊ยะคุณหนู ขนมเปี๊ยะนมสด ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว ไส้รวมรส ไส้ถั่วไข่เค็ม ไส้งาดำ ไส้ชาเขียว ไส้มะพร้าวอ่อน ไส้ทุเรียน ไส้ช๊อกโกแลต ไส้กาแฟ ไส้ถั่วใบเตย ไส้พุทราจีน ไส้สตรอเบอรี่ แต่นวัตกรรมล่าสุด คือ ขนมเปี๊ยะไส้มะม่วง รูปลักษณ์จะมีลักษณะเป็นก้อนกลม ขนาดประมาณพอดีคำ รับประทานง่าย หอมกลิ่นเทียนอบแบบไทย และผิวจะนุ่มนวลชวนรับประทาน ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณบุญมี ศรีสุข บ้านเลขที่ 39/5 ถนนปากน้ำ-หัวไทร หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 081-9288216 
7. มะม่วงกวนไม่ติดฟัน 
มะม่วงกวนเป็นของหวานที่หลายท่านโปรดปราน แต่ก็ยังมีปัญหาว่าเวลาทานมะม่วงกวน มันมักจะติดฟัน ทานแล้วไม่ค่อยหมั่นใจที่จะพูดจะคุยกับใคร เพราะเนื้อมะม่วงกวนยังติดอยู่ที่ฟัน ดูแล้วไม่เรียบร้อย การทำมะม่วงกวนที่ไม่ติดฟัน เป็นนวัตกรรมล่าสุดของมะม่วงแปดริ้ว เพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวมา วิธีการก็คือ การนำเอามะม่วง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ น้ำดอกไม้ พิมเสน และเขียวเสวย มาผสมกัน ในสัดส่วนที่ลงตัว ก็จะได้มะม่วงกวนที่ไม่ติดฟัน สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสิณี แจ้งสุคนธ์ โทร.๐๘๗-๘๒๗๒๘๕๕ บ้านเลขที่ ๔/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐
นวัตกรรมทั้งหมดนี้ทำให้จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ OTOP จากกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 ครั้งแล้ว ได้แก่ ปี 2553 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศ จากนวัตกรรมมะม่วงบาร์โค้ด และปี 2555 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากนวัตกรรมมะม่วงไม่ติดฟัน จึงขอประกาศให้รู้โดยทั่วกัน และช่วยกันบอกต่อไปให้โลกได้รู้จักกับมะม่วงแปดริ้วให้มากขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-511239 ยินดีรับใช้ครับ...

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3 พฤษภาคม 2556 16:48

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ

  ตอบลบ
 2. คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับธุรกิจของคุณหรือในวัตถุประสงค์ใด? เราได้รับการรับรองและถูกต้องตามกฎหมายและต่างประเทศผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมที่ได้รับอนุญาตเรามีเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ธุรกิจ, บริษัท และบุคคลที่อัตราดอกเบี้ยไม่แพงจาก 2% E-mail เราในอีเมลนี้โดยเฉพาะ
  Lindalopezloanhouse@gmail.com) โดยมีรายละเอียดของผู้กู้
  แบบฟอร์มเงินกู้แอพลิเคชันที่ต้องใช้:

  ชื่อเต็ม:
  อายุ:
  เพศ:
  ประเทศ:
  State:
  อาชีพ;
  หมายเลขโทรศัพท์:
  วงเงินกู้ที่จำเป็น:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  รายได้รายเดือน:
  คุณได้นำไปใช้สำหรับเงินกู้ก่อน ?:

  นาง Lindalopezloanhouse@gmail.com

  ตอบลบ
 3. คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับธุรกิจของคุณหรือในวัตถุประสงค์ใด? เราได้รับการรับรองและถูกต้องตามกฎหมายและต่างประเทศผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมที่ได้รับอนุญาตเรามีเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ธุรกิจ, บริษัท และบุคคลที่อัตราดอกเบี้ยไม่แพงจาก 2% E-mail เราในอีเมลนี้โดยเฉพาะ
  Lindalopezloanhouse@gmail.com) โดยมีรายละเอียดของผู้กู้
  แบบฟอร์มเงินกู้แอพลิเคชันที่ต้องใช้:

  ชื่อเต็ม:
  อายุ:
  เพศ:
  ประเทศ:
  State:
  อาชีพ;
  หมายเลขโทรศัพท์:
  วงเงินกู้ที่จำเป็น:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  รายได้รายเดือน:
  คุณได้นำไปใช้สำหรับเงินกู้ก่อน ?:

  นาง Lindalopezloanhouse@gmail.com

  ตอบลบ