วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ณัฐรินทร์น้ำมะพร้าวน้ำหอม“เมืองธรรมะ พระศักดิ์สิทธิ์ ชิดเมืองหลวง มะม่วงหวาน ข้าวสารขาว มะพร้าวน้ำหอม” เป็นคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้คำขวัญปัจจุบัน... งั้นก็แสดงว่าทั้งมะม่วง ข้าวสาร และมะพร้าว ต้องเป็นของดีของแปดริ้วใช่มั๊ย...แล้วทำไมจึงตัดออกไปจากคำขวัญปัจจุบันของจังหวัดเสียล่ะ สงสัยจัง????...ไม่เป็นไร ผมไม่ได้ต้องการคำตอบอะไรมากมาย แค่จะบอกว่ามะพร้าวน้ำหอมน่ะ แปดริ้วเราก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับ ไม่งั้นเขาคงไม่เอาไปเขียนไว้ในคำขวัญหรอก ...ถึงแม้ต่อมาเขาจะตัดออกไปจากคำขวัญ แต่มะพร้าวน้ำหอมของเราก็ยังมีดีและเด่นเหมือนเดิม ไม่เชื่อก็ดูข้างทางถนนสุวินทวงศ์ และถนนสิริโสธร ฝั่งขาออกจากแปดริ้ว มะพร้าวน้ำหอมเยอะเลยครับ...

อย่างไรก็ตาม ที่เห็นขายกันนั้น ส่วนมากก็ขายเป็นผลสด และมีเผาบ้าง ต้มบ้าง ก็ว่ากันไป...แต่มีน้อยรายที่จะนำมาแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และทำการตลาดอย่างจริงจัง...ดังนั้น วันนี้ผมจึงพาท่านไปรู้จักกับผู้ประกอบการ OTOP ที่ผลิตน้ำมะพร้าวจากมะพร้าวน้ำหอม และทำในเชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการรายนี้ คือ คุณอณัฐ กรรณิกา เจ้าของผลิตภัณฑ์ “ณัฐรินทร์น้ำมะพร้าวน้ำหอม” ซึ่งจะเป็นผู้เล่าเรื่องราวของกิจการทำน้ำมะพร้าวให้เราฟังครับ...

จะได้ดังระดับประเทศ...
เริ่มต้นจากตัวดิฉันมีความรักและความชอบในการศึกษาหาความรู้ในด้
านสมุนไพรทั้งสมุนไพรทางอาหารและทางยา... เมื่อมีโอกาสได้เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจำหน่าย จึงมีความตั้งใจว่าจะผลิตเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยปลอดสารกันบูด คุณภาพดี ราคามาตรฐานและไม่เกิดมลพิษกระทบต่อสิ่งแวดล้อม... เมื่อได้มาตั้งกิจการที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สังเกตเห็นวิถีชีวิตของชุมชน มีส่วนหนึ่งที่ประกอบอาชีพปลูกมะพร้าวน้ำหอม... ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีแหล่งเพาะปลูกได้ดีเป็นจำนวนมาก...สามารถมีผลผลิตและจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งราคาถูก สามารถนำมาผลิตเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้... จึงมีแนวคิดว่าควรทำการผลิตและพัฒนาน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่มของจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ... ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสร้างอาชีพและรายได้ต่อกิจการและชุมชนอย่างยั่งยืน

สำนึกอันยิ่งใหญ่...
น้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์จากธรรมชาติมีสรรพคุณบำรุงร่างกายและรักษาโรคได้ในเวลาเดียวกัน...จึงสมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์ในด้านวิถีโภชนาและการสืบทอดการผลิตให้คงอยู่ตามวิถีชาวบ้านชุมชนชาวสวนมะพร้าวต่อไป...เปรียบดังเช่นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยสาขาต่างๆ ยิ่งใหญ่ฉันใด...การอนุรักษ์น้ำสมุนไพรไทยก็ยิ่งใหญ่ฉันนั้น...

เน้นคุณภาพและความแปลกใหม่
เรามีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการผลิตที่ทำให้ได้รสชาติน้ำมะพร้าวที่แตกต่าง... โดยบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่รักษาคุณประโยชน์ของน้ำมะพร้าวสู่ผู้บริโภคได้อย่างเต็มคุณค่า... กระบวนการผลิตเริ่มจากการคัดเลือกผลมะพร้าวจากต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมที่ผลมีอายุประมาณหนึ่งเดือนหรือที่เรียกว่ามะพร้าวอ่อน มีปริมาณน้ำหนักน้ำ 400-450 cc. มีเนื้อลักษณะหนาสองชั้น มีน้ำรสชาติหวานและหอม... แล้วนำมาปรุงแต่งด้วยส่วนผสมต่างๆ โดยปราศจากวัตถุกันเสีย ผ่านขั้นตอนการผลิตที่สะอาดถูกหลักอนามัยต่อผู้บริโภค... และบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยสามารถรักษาคุณภาพและรสชาติคงเดิม... เราเน้นการผลิตในเชิงคุณภาพ มากกว่าการผลิตในเชิงปริมาณ... ปัจจุบันกิจการได้พัฒนาสินค้าในการแปรรูปใ
หม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้มีตัวเลือกมากขึ้น เช่น การผลิตวุ้นมะพร้าวน้ำหอมใส่เม็ดแปะก๊วย และน้ำมะพร้าวน้ำหอมใส่เม็ดแปะก๊วย เป็นต้น

เคล็ดลับความอร่อย
การคัดเลือกผลมะพร้าวต้องเป็นผลของมะพร้าวน้ำหอมที่มีลักษณะมะพร้าวเนื้ออ่อนและมีเนื้อหนาสองชั้น สังเกตได้จากจีบที่ก้นกะลามะพร้าวมีสีดำ…การขูดเนื้อมะพร้าวต้องไม่ให้ติดเปลือกด้านในหรือส่วนกะลาเพราะจะทำให้น้ำที่ต้มมีสีออกสีชมพูผิดไปจากคุณลักษณะที่ดีของน้ำมะพร้าวหลังจากจับเวลาและอุณหภูมิการผลิตเป็นเวลา ๑๐ นาทีแล้วให้ปิดฝาภาชนะไว้สักครู่ เพื่อให้เนื้อมะพร้าวแตกมันเพิ่มความหอมให้น้ำมะพร้าว

มาตรฐานดี แผนธุรกิจเด่น...
เราได้มาตรฐานคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ ๔ ดาว... รางวัลประกาศนียบัตรแผนธุรกิจดีเด่นคัดเลือกจากโครงการผู้ประกอบการรายใหม่ ๕๐๐ ราย ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับใบรับรองมาตรฐาน

คืนกำไรสู่ชุมชน
กิจการของเรามีการรับชื้อผลมะพร้าว และต้นพันธุ์มะพร้าวเป็นจำนวนมากจากชาวสวนมะพร้าวในจังหวัด โดยให้ราคาที่ชาวสวนพอใจ ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง... ทำให้เกษตรกรมีความคิดในการพัฒนาและมีกำลังใจในการปลูกมะพร้าวเป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม... นอกจากนี้กลุ่มยังมีการจ้างแรงงานในชุมชน ซึ่งสามารถใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์เป็นรายได้พิเศษ... และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จากร้านค้าภายในจังหวัดก่อให้เกิดรายได้และเงินทุนหมุนเวียนส่งผลต่อรายได้และผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด... สำหรับในปี พ.ศ.2554 นี้ กลุ่มกำลังดำเนินการจัดตั้งสถานที่เปิดการฝึกอบรมอาชีพแก่บุคคลทั่วไปเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชนโดยมีองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นธงนำในการเดินสู่วิถีทางแห่งการพึ่งตนเองและการคืนชีวิตให้แผ่นดิน คืนกำไรให้สังคมที่มีบุญคุณต่อกิจการ...

สถานที่ผลิตและจำหน่าย...
สถานที่ผลิต ได้แก่ กลุ่มผลิตน้ำสมุนไพรสดณัฐรินทร์ อาจารย์ไพรินทร์ฟาร์ม หมู่ 3 ซอยวัดอุดมมงคลตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา... ส่วนสถานที่จำหน่ายจะขายประจำ ณ ที่ทำการกลุ่ม โทรศัพท์ 086-3289844 , 083-0141506 ,ตลาดน้ำโบราณนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ,ศูนย์OTOP มายอง จ.ระยอง ร้านณัฐรินทร์มะพร้าวน้ำหอม ตลอดทั้งงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนจัดขึ้น เช่น งาน OTOP CITY ที่เมืองทองธานี ,งานมหกรรม OTOP ของจังหวัด ,งานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ OTOP สู่โรงงาน เป็นต้น

สุดท้ายคุณอณัฐ ฝากขอบคุณทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ตลอดทั้งลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง ซึ่งจะเป็นพลังให้กิจการเจริญก้าวหน้าและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป ...หมดพื้นที่เขียนแล้วครับ...สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 038-511239 ยินดีรับใช้ครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น