วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

จากงูเขียวในท้องถิ่น เป็นมังกรบินได้อย่างไร…


คุณรู้ไหมว่า การพัฒนา OTOP แปดริ้ว เขาทำกันอย่างไร...
ไม่ใช่อยู่ ๆ ก็ดีขึ้นมาได้...แต่มันมีกระบวนการปั้นดินสู่ดาว...
หรือที่ผมเรียกว่า “จากงูเขียวในท้องถิ่น เป็นมังกรบิน” นั่นแหละครับ...

องค์กรลับ ขับเคลื่อน...
จริง ๆ ไม่ใช่องค์กรลับอะไร แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้...
หนึ่ง เขามีคณะอนุกรรมการ OTOP จังหวัด ท่านผู้ว่าฯ เป็นประธาน...
มีหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์...
สอง คณะกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน...
มีหน้าที่วางแผนการพัฒนาทุกๆ ด้าน...
สาม คณะอนุกรรมการด้านการตลาด การบริหารจัดการ
คณะอนุฯ ด้านอาหาร คณะอนุฯ ด้านของใช้...
มีหน้าที่วางแผนปฏิบัติการและขับเคลื่อน...
สี่ เครือข่าย OTOP แปดริ้ว...

มีหน้าที่ช่วยเหลือกันทุกด้านในกลุ่ม OTOP ด้วยกัน...

คิดจะรบ ต้องมีกลยุทธ์…
องค์กรเหล่านี้ เขาไม่ทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้า...
เขามีการประชุมวางแผนกันก่อน...
มองอนาคตอย่างไร มีวิสัยทัศน์อย่างไร มีเป้าหมายอย่างไร...
เขาวิเคราะห์ มองรอบด้าน จะแก้ปัญหาอย่างไร พัฒนาอย่างไร...
สรุปออกมา เขาเรียกว่า “ยุทธศาสตร์” ครับ...
ในนั้นจะบอกเป้าหมาย กลยุทธ์ ยุทธวิธี ที่จะรบทั้งหมด...

จับงูเขียว มาฝึก...
กลุ่มเป้าหมายของเขา คือ กลุ่ม OTOP แปดริ้วทั้งหมด...
ส่วนใหญ่เป็นงูเขียวท้องถิ่น คือ หากินเล็กๆ น้อยๆ แถวบ้าน...
มีบ้างที่เป็นงูใหญ่ หากินไกลหน่อย มีกำลังมาก...
องค์กรจะจับพวกนี้มาอบรม ฝึกซ้อม ประชุม สัมมนา...
เรียกว่าให้ความรู้ และฝึกทักษะของการเป็นผู้ประกอบการทุกอย่าง...
บางหลักสูตร ลงทุนเป็นหลายๆ แสนบาท ก็มี...

กบนอกกะลา…
ยังไม่พอ เกรงจะไม่เข้าใจ ยังพาไปดูงานอีก...
ว่ากันว่า การทัศนศึกษา ดูงาน เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากอย่างหนึ่ง...
เขาพางูเขียวท้องถิ่นไปดูกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์...
ดูการบริหารจัดการ การตลาด การหาแหล่งทุน และอีกหลายอย่าง...
พวกนี้กลับมาก็กลายเป็นกบนอกกะลา โลกทัศน์กว้างไกลขึ้น...

กระบวนการ กลายร่าง...
กลับจากการฝึกวิทยายุทธ์ และดูงานแล้ว...
พวกงูเขียวทั้งหลาย ก็ต้องมาพัฒนาตัวเอง...
ผลิตภัณฑ์ต้องดีขึ้น ทั้งสี กลิ่น รส รูปทรง คุณภาพ มาตรฐาน...
บรรจุภัณฑ์ต้องตา ต้องใจ แข็งแรง ปลอดภัย...
ราคาขาย ราคาทุน ต้องคิดใหม่ ทำใหม่ ไม่ใช่ทุนหาย กำไรหด...
สถานที่ขายต้องดี เหมาะสม ทำอย่างไร ให้ลูกค้าเห็นง่าย เห็นแล้วซื้อ...
การส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ก็ต้องมี...
ภาษานักการตลาด เขาเรียกว่า หลัก 4P นั่นเอง...
คือ การพัฒนา Product Price Place และ Promotion …

งูเขียว ที่แคระแกรน…
กระบวนการพัฒนานี้ ไม่ใช่ว่าทุกผู้ประกอบการจะทำได้...
บ้างคนก็ท้อแท้ หมดกำลังใจไปก่อน...
แต่เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปแล้ว...
โดยหลักที่ผิดพลาดก็คือ 1 ใน 4P หรือหลายตัวใน 4P ...
อีกประการหนึ่ง คือ การไม่คิดที่จะพัฒนาของตัวผู้ประกอบการเอง...
แต่สำหรับผู้ที่ไม่ย่อท้อแล้ว มักจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆ...

ถึงเวลา มังกรบิน…
เมื่อมีการพัฒนาแล้ว งูเขียวก็กลายเป็นมังกร...
พร้อมที่จะค้าขายกับโลกภายนอก ต่างถิ่น...
บ้างก็มีหน้าร้านเป็นของตัวเอง บ้างก็ตลาดนัด...
บ้างก็ค้าขายทางอินเตอร์เน็ต หรือ Event ต่างๆ ...
บ้างก็ค้าขายทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และต่างประเทศ...

สุดท้าย พบกันที่เมืองทอง...
นี่คือแหล่งใฝ่ฝันของบรรดาเหล่ามังกรบินทั้งหลาย...
เพราะมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดของ OTOP…
การค้าปลีก ค้าส่ง และพบปะลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศจะเกิดขึ้นที่นี่...
จากที่เล่ามาทั้งหมด คือ กระบวนการพัฒนา OTOP แปดริ้ว...
ซึ่งจะหมุนวนไม่หยุดนิ่ง ปีแล้วปีเล่า ตราบเท่าที่ ยังมี OTOP อยู่...
และขณะนี้องค์กรขับเคลื่อน OTOP แปดริ้ว...

ได้จัดทำหนังสือชื่อ “OTOP แปดริ้ว” เพื่อเผยแพร่แล้ว...
สนใจขอรับได้ที่ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0-3851-1239...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น