วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

หมี่กรอบ “คุณย่าพูล” อร่อย 5 ดาว

ยอดขายดีมากนะครับ สำหรับหมี่กรอบตรา “คุณย่าพูล” ...ในระยะ 4 – 5 ปีมานี้ ต้องบอกว่ายอดขายสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี สวนทางอย่างผิดหูผิดตากับกระแสเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาลง ผมคิดว่ามาจากปัจจัยหลายอย่างผสมผสานกัน หนึ่งคือผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ถูกใจตลาด สองคือการประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อ ปากต่อปาก เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ใช้ทุนน้อยแต่ได้ผลมาก และสามคือความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบการที่เอาจริงเอาจัง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ...เอาล่ะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์หมี่กรอบตรา “คุณย่าพูล” กัน โดยจะคุยกับคุณบุญมี ศรีสุข ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ เจ้าของผลิตภัณฑ์หมี่กรอบตรา “คุณย่าพูล” ครับ...
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2545 สมาชิก จำนวน 15 คน เลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 3-24-02-09/1-0002 มีกรรมการบริหารกลุ่ม จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ประธาน (ปัจจุบัน คือ คุณทองพูล ศรีวรานันท์) รองประธาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายผลิต และเลขานุการ สมาชิกกลุ่ม จำนวน 7 คน เป็นแรงงานแม่บ้านในท้องถิ่นทั้งหมด ช่วงที่มีการสั่งซื้อมากๆ จะเพิ่มแรงงานจากเยาวชนและนักเรียนในหมู่บ้าน สถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 39/4 หมู่ 1 ต.ปากน้ำ  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
การบริหารจัดการกลุ่ม... กลุ่มของเราจะดำเนินการตามแนวทางที่ทางราชการส่งเสริมและสนับสนุนโดย

  1. มีการจัดทำระเบียบข้อบังคับ
  2. จัดให้มีการประชุมกลุ่มทุก 3 เดือน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงาน
  3. มีการจัดทำแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน
  4. มีการจัดทำงบการเงินและงบดุล โดยได้รับความรู้จาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
  5. ทุนที่ใช้เป็นการระดมทุนจากสมาชิก และเงินสนับสนุนจากเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
  6. มีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกกลุ่ม และปันผลสิ้นปี
  7. มีการช่วยเหลือสังคมและชุมชน เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์... ตั้งแต่จัดตั้งกลุ่มมามีการผลิตสินค้าหลากหลายชนิดโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่น เช่น มะขามแก้ว มะม่วงกวน แต่มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบไม่มีตลอดทั้งปี กลุ่มจึงมีการจัดประชุมระดมความคิดว่าจะผลิตสินค้าอะไรที่สามารถตอบสนองออเดอร์ได้ตลอดทั้งปี  จึงสรุปความคิดเห็นว่าควรผลิตหมี่กรอบซึ่งเป็นอาหารไทย ภูมิปัญญาไทย ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ใช้รับประทานเป็นอาหารว่างหรือเป็นกับข้าวก็ได้ ประกอบกับที่ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า เป็นแหล่งของการผลิตน้ำตาลโตนดจากต้นตาล คุณภาพดี มีกลิ่นหอม รสหวานเป็นพิเศษ ทางกลุ่มจึงได้นำน้ำตาลปี๊บจากต้นตาลโตนดที่ผลิตในชุมชน ใหม่สดทุกวัน มาเป็นส่วนผสมของหมี่กรอบสูตรต่างๆ คลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำซอสที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ จึงได้หมี่กรอบสูตรต่าง ๆ ที่อร่อยลงตัว มีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารไทยโบราณ และยังเป็นการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในชุมชนอีกด้วย
ย่าพูลตัวจริง
ที่มาของตรา “คุณย่าพูล”... หลังจากได้รับการฝึกอบรม เรียนรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ จากหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาต่างๆ แล้ว กลุ่มได้ปรึกษากันที่จะสร้างแบรนด์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หมี่กรอบขึ้นมา โดยพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอาหารไทยโบราณ ดังนั้น หากจะสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าศรัทธาก็ควรจะเป็นชื่อของผู้สูงอายุหรือคนแก่ที่เป็นเจ้าของสูตรอาหารนี้ จึงได้สร้างแบรนด์ตรา “คุณย่าพูล” ขึ้นมา คุณย่าพูลมีตัวตนจริงๆ ก็คือ คุณทองพูล ศรีวรานันท์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ นั่นเอง ปัจจุบันแบรนด์นี้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก...
สินค้าที่ผลิตและกลุ่มเป้าหมาย หมี่กรอบเป็นอาหารพื้นบ้านแต่โบราณ ทำรับประทานในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียง เก็บรักษาไม่ได้นาน ทำแล้วก็ต้องรับประทานให้หมด กลุ่มจึงได้นำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาดัดแปลงเป็นการค้าสร้างรายได้ ผ่านขั้นตอนการผลิตที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. ผ่านการคัดสรรเป็น OTOP ระดับ 5 ดาว (ปี 2555) โดยนำมาบรรจุกล่องที่ทันสมัย ผนวกกับฟิล์มหดป้องกันสิ่งเจือปน ทำให้หมี่กรอบทั้ง 2 สูตร คือ สูตรโบราณ (ดั่งเดิม) และสูตรสมุนไพร คงรสชาติกรอบอร่อยเหมือนเดิม มีอายุการเก็บรักษาไว้ยาวนานขึ้น สามารถส่งไปขายตามร้านค้า ร้านของฝาก ให้แก่นักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ผู้บริโภคภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศได้...
การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่... ทางกลุ่มได้รับความรู้จากการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ จึงคิดที่จะพัฒนา ปรับปรุงรสชาติของหมี่กรอบที่เดิมมีแต่สูตรโบราณ และสูตรสมุนไพรเท่านั้น โดยคิดค้น เพิ่มสูตรหมี่กรอบให้หลากหลาย เพิ่มมูลค่าทางอาหารให้มากขึ้น เช่น สูตรธัญพืช เพื่อคนที่รักสุขภาพ สูตรต้มยำกุ้ง เพื่อผู้ที่ชอบรสชาติที่แปลกใหม่ สูตรมันกุ้งที่กลมกล่อมชอบรับประทาน ซึ่งเป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าเป้าหมายใหม่ ได้ทดลองสูตรใหม่ๆ ไม่เบื่อและจำเจ จะทำให้ลูกค้าอยู่กับสินค้าของเราได้นานขึ้น และเพิ่มกลุ่มลูกค้าจากผู้สูงอายุมาเป็นกลุ่มวัยรุ่น และคนสมัยใหม่มากขึ้น
แนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่... การนำอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาแต่ดั้งเดิมมาผสมผสานการทำธุรกิจสมัยใหม่ ปรับให้เข้าสู่ชีวิตไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน ให้ผลิตภัณฑ์หมี่กรอบที่มีรสชาติกรอบอร่อยอยู่แล้ว แต่ก้าวต่อไปเพื่อความทันสมัยมากขึ้น กลุ่มได้มีแนวคิดที่จะผลิตหมี่กรอบให้มีลักษณะเป็นก้อนพอดีคำ เพื่อความสะดวกในการรับประทาน พกพาไปได้ทุกที่ หิวเมื่อไรก็เปิดกล่องรับประทานได้เลย และยังใช้บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสะอาดไม่ปนเปื้อน อายุสินค้าเก็บได้นาน 1 เดือน ทางกลุ่มเชื่อว่าจะเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงานที่ต้องการความสะดวกสบายอย่างแน่นอน และยังคงรักษากลุ่มลูกค้าเดิมได้ด้วย...
การตลาดและแหล่งจำหน่าย... ปัจจุบันหมี่กรอบตรา “คุณย่าพูล” มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อหาตามความชอบ จำนวน 5 สูตร ได้แก่ สูตรโบราณ (ดั้งเดิม) สูตรสมุนไพร สูตรธัญพืช สูตรต้มยำกุ้ง และสูตรมันกุ้ง ผลิตภัณฑ์น้ำหนักสุทธิ 110 กรัม ราคากล่องละ 35 บาท โดยจำหน่ายอยู่ที่วัดสมานรัตนารามทุกวัน... ตลาดน้ำบางคล้าทุกวันเสาร์ อาทิตย์... ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น ห้างเดอะ มอลล์ ห้างสยามพารากอน ห้างแม็กแวลู  ปั้มน้ำมัน ปตท. ร้านจิ๊ฟฟี่ ร้านขายของฝากหลายแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งจำหน่ายทางระบบขนส่งพัสดุไปรษณีย์อีกหลายจังหวัด ในการทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย กลุ่มจะใช้กลยุทธ์ปรุงสดให้ลูกค้าชม โดยเฉพาะที่ตลาดน้ำบางคล้า จะมีการปรุงสดทุกวันที่เปิดจำหน่าย เป็นการเพิ่มยอดขายที่ได้ผลดีมาก...

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม... ติดต่อที่ คุณบุญมี ศรีสุข ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ เลขที่ 39/4 หมู่ 1 ต.ปากน้ำ  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทร.038-133174  สายด่วน 24 ชม. โทร 081-9288216 หรือติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 038-511239 ยินดีรับใช้ครับ...

ขอบคุณนิตยสาร "ที่นี่แปดริ้ว"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น