วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอำเภอราชสาส์น 1

ถ้ำนางสิบสอง
ถ้ำนางสิบสอง ตั้งอยู่ติดวัดหินดาษ บ้านหินดาษหมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ถ้ำนางสิบสองเป็นเรื่องเล่าในนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรี ที่นางยักษ์สนธมารนำนางทั้งสิบสองมาขังไว้  ชาวดงน้อยเล่าว่า เมื่อก่อนปากถ้ำนี้กว้างกว่าที่เราเห็น สามารถเดินจากโพรงถ้ำนี้ไปทะลุที่ลานชนไก่พระรถได้ 

พระปรางค์วัดสะแกงาม
พระปรางค์วัดสะแกงาม ตั้งอยู่ บ้านสะแกงาม ในวัดสะแกงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๗ ฐานกว้าง ๑๑ ศอก สูง ๑๕ วานายเก๊า นางเฮียะ สามีภรรยาสกุลสมบูรณ์ทรัพย์ คหบดีชาวบางขาม สร้างเพื่ออุทิศส่วนกุศลและบรรจุอัฐิบุตรีที่เสียชีวิต

ลานพระรถชนไก่
ลานพระรถชนไก่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ลานพระรถชนไก่ เป็นเรื่องเล่าในนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรี ที่พระรถเสนใช้ตีไก่พนันถ้าชนะก็จะขอข้าวสิบสองห่อไปให้แม่และป้า ในบริเวณนี้มีเจดีย์ฐานกว้าง ๒.๕ เมตร สูง ๖ เมตร สร้างในปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ เรียกกันว่าเจดีย์ลานตีไก่พระรถ

วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ตั้งอยู่บ้านหน้าวัดใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๓๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๓๗๘ แต่เดิมชาวบ้านเรียก “วัดตะวันออก” เนื่องจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลดงน้อย ในอดีตสภาพพื้นที่ของวัดเต็มไปด้วยป่าไผ่ จึงได้ชื่อว่าวัดเกาะแก้วเวฬุวัน  (เวฬุวันแปลว่าต้นไผ่)

วัดจรเข้ตาย
วัดจรเข้ตาย ตั้งอยู่บ้านจรเข้ตาย หมู่ที่ ๖ ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๒๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๒ โดยมีนายเปีย นางจิ๋ว สามีภรรยา ริเริ่มจัดตั้งวัดขึ้นด้วยทุนส่วนตัว รวมกับราษฎรในละแวกท้องถิ่น เหตุที่ชื่อวัดจรเข้ตายเพราะวัดตั้งอยู่ปากคลองจรเข้ตาย

วัดน้ำฉ่า
วัดน้ำฉ่า ตั้งอยู่บ้านน้ำฉ่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๘ โดยตั้งเป็นสำนักสงฆ์ก่อน ต่อมาจึงได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดและได้การรับรองเป็นวัดเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๐  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๙ เหตุที่ชื่อวัดน้ำฉ่าเพราะตั้งอยู่บ้านน้ำฉ่า

วัดบางคา
วัดบางคา ตั้งอยู่บ้านบางคา หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นป่าหญ้าคา ขาวบ้านได้ช่วยกันถากถางและสร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๗ โดยตั้งชื่อว่า“วัดบางคา” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๐ พระครูพุทธิสาร อดีตเจ้าอาวาส วัดบางคา เคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงอำเภอพนมสารคาม ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญขอขอบคุณ
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอราชสาส์น
เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น