วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

OTOP ขาลงจริงหรือ?ผมได้รับการติดต่อจากคุณมนัส ตั๊นงาม บรรณาธิการ “ที่นี่...8 ริ้ว”
ให้มาร่วมทีมงาน โดยมีหน้าที่นำเสนอข้อมูล OTOP…
ด้วยความยินดี ผมจึงขอประเดิมเรื่องแรก...
ข้อมูลภาพรวมของ OTOP แปดริ้ว กับคำถามที่ว่า...
OTOP วันนี้ขาลงจริงหรือ?...

ข้อมูลการลงทะเบียนปัจจุบัน...
ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน 297 ราย แยกเป็น...
- กลุ่มชุมชน 155 ราย
- SMEs 16 ราย
- ผู้ประกอบการรายเดียว 126 ราย

ประเภทผลิตภัณฑ์ 636 ผลิตภัณฑ์
- อาหาร 340 ผลิตภัณฑ์
- เครื่องดื่ม 19 ผลิตภัณฑ์
- ผ้า/เครื่องแต่งกาย 46 ผลิตภัณฑ์
- ของใช้/ตกแต่ง/ที่ระลึก 173 ผลิตภัณฑ์
- สมุนไพร 53 ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการคัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อให้ระดับดาว...
ส่งเข้าคัดสรร 135 ผลิตภัณฑ์
- ระดับ 5 ดาว 7 ผลิตภัณฑ์
- ระดับ 4 ดาว 29 ผลิตภัณฑ์
- ระดับ 3 ดาว 41 ผลิตภัณฑ์
- ระดับ 2 ดาว 24 ผลิตภัณฑ์
- ระดับ 1 ดาว 8 ผลิตภัณฑ์
ที่เหลืออีก 26 ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ดาว... เนื่องจากไม่มีใบรับรองมาตรฐาน...

ผลิตภัณฑ์เด่นของแปดริ้ว หรือ Provincial Star OTOP : PSO
ซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด...
1. มะม่วง...รสชาติดีที่สุด
2. ไข่ไก่...ผลิตมากที่สุด 1-2 ล้านฟอง/วัน
3. มะม่วงแปรรูป...ส่งออกคุณภาพเยี่ยม
4. ทองเหลืองสาน...เป็นเอกลักษณ์...รูปแบบตามสั่ง
5. ขนมเปี๊ยะ...ของฝากถูกใจ...เป็นที่รู้จักทั่วไป

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP หรือ OTOP Village Champion :OVC
1. หมู่บ้านหัตถกรรมทองเหลืองสาน ม.1 ต.บางขวัญ อ.เมืองฯ
2. หมู่บ้านถิ่นกำเนิดข้าวหอมมะลิ ม.5 ต.บางคา อ.ราชสาส์น
3. หมู่บ้านน้ำตาลสด ม.11 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า
4. หมู่บ้านสมุนไพร ม.13 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม

จากข้อมูลทั้งหมด จะได้ทยอยนำเสนอกันต่อไป...
รับรองว่า...มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ให้ติดตามไปอีกนาน...

ส่วนคำถามที่ค้างไว้ ...
OTOP วันนี้ขาลงจริงหรือ?...
มีคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์ของ OTOP ดังนี้...
ข้อหนึ่ง ข่าวคราวการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ถี่และคึกคักเหมือนแต่ก่อน...
ข้อสอง ผู้ประกอบการมักมีเสียงบ่นหนาหูว่าขายไม่ค่อยได้...
ข้อสาม ศูนย์ OTOP ในจังหวัดต่างๆ เริ่มทยอยปิดตัวลง...
ดูท่าว่าจะเป็นขาลงจริงๆ ...

แต่เดี๋ยวก่อน ผมมีข้อมูลอีกชุดหนึ่ง ที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง...
ข้อหนึ่ง มีการจัดงานมหกรรม OTOP ทุกจังหวัด ล้วนคึกคัก ...
แม้มหกรรม OTOP ในแปดริ้ว ก็ได้การตอบรับอย่างดี...
งาน OTOP City ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้คนล้นหลาม...
ข้อสอง ผู้ประกอบการหลายรายยอดขายเพิ่มขึ้น...
เป้าหมายการจำหน่ายของจังหวัด 1,400 ล้าน ขายได้ 1,800 ล้าน เกินเป้า...
ยอดขายอันดับหนึ่ง...ไข่ไก่ รองลงไป...มะม่วงและมะม่วงแปรรูป...ยางพารา...
ข้อสาม แม้ศูนย์ OTOP จะปิดลง แต่การจัดกิจกรรม (Event) แต่ละครั้ง...
คึกคักและได้รับผลดี น่าจะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการเพิ่มยอดขาย ดีกว่าอยู่กับที่...

จากข้อมูลที่ขัดแย้งกันนี้...
ทำให้ผมยังไม่ปักใจเชื่อ...ว่า OTOP วันนี้ เป็นขาลงจริงๆ...
และถึงเป็นจริง คงต้องให้กำลังใจกันต่อไป...
เพราะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดานี่เอง...
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สนง.พัฒนาชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0-3851-1239...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น