วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

กลุ่มปักฉลุร้อยมุกผ้าคลุมศีรษะสตรีมุสลิม

วันนี้ เราไปดูผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชาวมุสลิมกันบ้างนะครับ เป็นชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าคลุมศรีษะของสตรีมุสลิม ฝีมือการตัดเย็บและการออกแบบสวยงามมาก กลุ่มนี้เข้มแข็ง และยึดเป็นอาชีพเสริมมานาน ปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไปนี้คุณสาวณีย์ มะลิวัลย์ ประธานกลุ่ม จะเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ...

ประวัติความเป็นมา
ผ้าคลุมศีรษะฮิญาบ เป็นเครื่องแต่งกายอย่างหนึ่งของมุสลิม ซึ่งศาสนาอิสลามกำหนดให้สตรีมุสลิมนั้นต้องปกปิดอวัยวะของร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า โดยให้เห็นเพียงใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายทางร่างกาย ทางสายตา ทางวาจา และการล่วงละเมิดทางร่างกาย ก่อนการนิก๊ะห์ (การแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม) ในยุคอดีตสตรีมุสลิมจะใช้ผ้าธรรมดาไม่มีลวดลายสวยงาม ปัจจุบันจึงคิดริเริ่ม พัฒนาจากเดิมให้มีลวดลายที่สวยงาม ทันสมัย ตามกระแสนิยม เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็ก และสาววัยรุ่น แต่งกายให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

อัตลักษณ์หรือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าคลุ่มศีรษะฮิญาบ และเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิม คือ เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามลวดลายสวยงามเป็นผ้าปักลายติดมุก หรือลายติดเลื่อม ออกแบบเอง ปักลายเอง

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
กลุ่มมีความภาคภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับรางวัลและมาตรฐาน สมกับความมานะพยายามที่ทุ่มเทลงไป ปัจจุบันกลุ่มมีใบวุฒิบัตรผ่านการอบรมการจัดทำบัญชี วิเคราะห์ต้นทุนและแผนธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาองค์กรเครือข่ายดีเด่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เลขที่ 30898-72/385 และล่าสุดได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2553 ระดับ 5 ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน
กลุ่มปักฉลุร้อยมุกผ้าคลุมศีรษะสตรีมุสลิมและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ใช้แรงงานของคนในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับสตรีมุสลิมที่อยู่บ้าน ซึ่งว่างงานจากการประกอบอาชีพหลัก คือ การทำนา ให้มีรายได้เสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัว และเป็นการส่งเสริมให้สตรีมุสลิมแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามและเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนสืบต่อไป

ขั้นตอนและเคล็ดลับการผลิต
สำหรับขั้นตอนการผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีอะไรยุ่งยากมาก แต่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความละเอียดประณีต เริ่มจากการเลือกผ้าเตรียมตัดและตัดผ้าตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นพิมพ์ลายลงบนผ้าที่เตรียมไว้ แล้วปักลายโดยใช้จักรอุตสาหกรรม หรือปักเลื่อมด้วยมือ (
Hand Make) เคล็ดลับในการผลิต คือ ต้องเลือกผ้าที่เนื้อดีเหมาะกับสภาพอากาศ และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลวดลายให้ทันสมัยอยู่เสมอ

กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
กลุ่มผู้ผลิต คือ กลุ่มปักฉลุร้อยมุกผ้าคลุมศีรษะสตรีมุสลิมและเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีสถานที่ผลิตอยู่ที่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170 ประธานกลุ่ม คือ คุณสาวณีย์ มะลิวัลย์ โทร.08-9754-5158 การเดินทางไปที่กลุ่มโดยรถโดยสาร มี 2 เส้นทาง คือ จากจังหวัดฉะเชิงเทรามีรถโดยสารประจำทางที่ผ่านคือ รถสายฉะเชิงเทรา – ตลาด16 และจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีรถโดยสารประจำทางที่ผ่านคือ รถสายบางน้ำเปรี้ยว – ตลาด16

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันเรามีแหล่งจำหน่ายประจำอยู่ที่ที่ทำการกลุ่ม คือ เลขที่ 30 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170 โทร.08-9754-5158 และที่ร้านมะลิวัลย์ ตลาดมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร.08-9774-2168 สนใจอุดหนุนก็เชิญได้ เปิดทำการทุกวัน...

บ้านเรามีพี่น้องชาวมุสลิมอยู่พอสมควร การที่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาประสบความสำเร็จ ทั้งในแง่การผลิต การตลาด มาตรฐาน และรางวัลที่ได้รับ ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจกับเขาด้วย สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่คุณสาวณีย์ มะลิวัลย์ ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ หรือที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 038-511239 ก็ได้ ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ...

ขอบคุณ นิตยสาร "ที่นี่แปดริ้ว"
แหล่งที่มาของข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น