วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขนมหวานธารทอง อร่อยระดับ 5 ดาว

เขียนถึง OTOP ประเภทอาหารมาหลายฉบับ ฉบับนี้ก็ยังเป็นเรื่องอาหาร เป็นประเภทของหวาน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ฝอยเงิน ... ผมน่าจะเขียนถึงกลุ่มนี้มานานแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาส เขาอยู่ไกลถึงบางปะกง ต้องรอมาทำงานอย่างอื่นด้วย จึงได้มากลุ่มนี้ งานอื่นที่ว่าก็ไม่ใช่ธรรมดาสำหรับหมู่บ้านนี้ เขาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผมมาติดตามประเมินผลการทำงานของหมู่บ้าน เลยถือโอกาสเก็บข้อมูลมาเขียนคอลัมน์ OTOP ในวันนี้... ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ชเอม ซิ้มเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลบางปะกง ประธานกลุ่มสตรีขนมหวานบ้านคลองผีขุด จะเล่าให้เราฟังครับ...

คนบางปะกง เก่งทำขนมไทย...
ชาวบ้านคลองผีขุด หมู่ที่
14 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง ประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ การทำนาเกลือ เลี้ยงปลา/กุ้ง... เมื่อมีเวลาว่าง ก็คิดอยากจะมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว... จึงมีการรวมกลุ่มกันทำขนมไทยโบราณออกขาย... เหตุผลที่เลือกทำขนมไทย เนื่องจากที่นี่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดวิธีการทำขนมไทยโบราณ มาจากบรรพบุรุษจนถึงลูกหลานในปัจจุบัน... เหตุผลอีกข้อหนึ่ง คือ เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตไข่ไก่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ทำให้สามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย และมีความสดใหม่ ซึ่งจะได้คุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งพลังงานและโปรตีน...

เรื่องเล่าขานขนมไทยบางปะกง...
ขนมไทยโบราณที่เราเห็นกันอยู่มากมายนั้น ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้ประกอบสำรับอาหารในงานมงคลต่างๆ เช่นงานบวช งานแต่งงาน โกนจุก ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยคนในชุมชนจะมาร่วมกันทำ มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างหญิง /ชาย เด็ก/ผู้ใหญ่ ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคน สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชุมชน และความสามัคคีของชุมชน ซึ่งยังพอมีให้เห็นอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน หลายแห่ง นอกจากนี้ขนมไทยโบราณยังสามารถให้เป็นของฝากของขวัญแก่ผู้ใหญ่หรือบุคคลที่นับถือ สมาชิกในครอบครัว มิตรสหาย หรือบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะฝอยทอง ผลิตภัณฑ์ที่ทำชื่อเสียงให้กับกลุ่มฯ สามารถสื่อความหมายถึงความยืดยาว ทำให้ชีวิตยืนยาวเจริญรุ่งเรือง และความมั่งมีศรีสุข...การทำขนมไทยโบราณของชาวบ้านบางปะกงในอดีต มีการกล่าวขานไว้ว่าใครที่นั่งเรือผ่านทางแม่น้ำบางปะกง จะต้องหาขนมหวานทานให้ได้ เพราะคนย่านนี้ทำขนมได้อร่อยมาก...

ก่อตั้ง ขยายตัว ต่อยอด...
กลุ่มของเรา ชื่อว่า “กลุ่มสตรีขนมหวานบ้านคลองผีขุด” ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี
2542 มีสมาชิกจำนวน 10 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 50,000 บาท สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น มีนางชเอม ซิ้มเจริญ เป็นประธานกลุ่ม โดยได้จดทะเบียนพาณิชย์และทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใช้ชื่อว่า ทองธารขนมไทย ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 81 คน สมาชิกที่ทำงานกับกลุ่ม จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจำ โดยได้ค่าแรงวันละ 200 บาท มีเงินทุนสะสมของกลุ่ม จำนวน 752,520 บาท และได้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากงบประมาณที่ได้รับจากโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ระดับพออยู่ พอกิน) ของกรมการพัฒนาชุมชน มาผลิต ไข่เค็มจากดินฝุ่นนาเกลือ ซึ่งเป็นการใช้วัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ และผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลานี้สำหรับขนมไทยโบราณที่กลุ่มเลือกผลิตนั้น จะเน้นขนมที่มีชื่อเป็นมงคล มีคำว่าทองอยู่ด้วย เพราะเชื่อว่าทองเป็นของมีค่า เมื่อทำขึ้นประกอบในงานมงคล ก็จะนึกไปถึงความร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเงินทอง หากมอบเป็นของขวัญในวันสำคัญให้กับบุคคลที่รัก เคารพ หรือญาติสนิทมิตรสหาย ก็เปรียบเสมือนให้ของดีของมีค่าดั่งให้ทองคำแก่กัน เช่นฝอยทอง ทองหยอด ทองหยิบ ทองเอก เป็นต้น...

เคล็ดลับความอร่อย ไม่หวานมาก พอดีคำ...
ขนมหวานธารทองให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งพลังงานและโปรตีน มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย สีสวย อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย...การทำฝอยทองของกลุ่มจะทำการผลิตไม่หวานมาก เพราะตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพ และยังดัดแปลงรูปลักษณ์ของฝอยทองจากการทำเป็นแพใหญ่ เปลี่ยนมาม้วนเป็นขนาดเล็กพอดีคำ สะดวกต่อการรับประทานมากขึ้น...

ใช้จนหมด ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม...
ผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ผลิตขึ้นในชุมชนอาจมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมชุมชน แต่สำหรับการทำขนมไทยโบราณของกลุ่มทำขนมหวานบ้านคลองผีขุด พบว่าวัตถุดิบหรือวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากวัสดุเหลือใช้ทุกชนิด สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่นไข่ขาวนำไปใช้ทำขนมหม้อแกง หากมีเหลือปริมาณมาก ก็นำไปผสมอาหารเลี้ยงกุ้ง-ปลา (เพิ่มโปรตีนให้กับอาหารสัตว์) เปลือกไข่ซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ สามารถนำไปใส่โคนต้นไม้มีผลทำให้ดินร่วนซุย คุณภาพดี

ได้มาตรฐาน ของดีเมืองแปดริ้ว...
มาตรฐานด้านอาหารที่เราได้รับเวลานี้ คือ ทุกผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน อย. และจากการส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทยทุกครั้งที่ผ่านมา เราได้ระดับ 5 ดาว ทุกครั้ง ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันความมาตรฐานของกลุ่มเราเป็นอย่างดี นอกจากนี้จากการที่กลุ่มของเรา มีการบริหารจัดการกลุ่ม จนมีความเข้มแข็ง ทำให้ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลกลุ่มอาชีพดีเด่น จังหวัดฉะเชิงเทรา... รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น อำเภอบางปะกง... ประกาศเกียรติคุณ
ของดีเมืองแปดริ้ว”… รางวัล ผลิตภัณฑ์ตำบลไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน”… รางวัลที่ 3 จากการประกวดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร... และได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมจำหน่ายในงานประชุมเอเปค เป็นต้น... กลุ่มของเราบริหารงานโดยการยึดหลักการรับฟังความคิดเห็นทั้งจากภายในและนอกกลุ่ม มีการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการไปศึกษาดูงานจากที่อื่นหรือเมื่อมีผู้มาดูงานที่กลุ่ม ก็จะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญคือทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการทำงานและมีการแบ่งหน้าที่ต่างๆอย่างชัดเจน

สืบสานภูมิปัญญาให้ยาวนาน...
ในอนาคตข้างหน้า กลุ่มของเราจะส่งเสริมให้แกนนำกลุ่มร่วมกิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข... บริหารจัดการกลุ่มโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ค่อยเป็นค่อยไป อย่างพอประมาณ มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน... เราจะเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเรื่องขนมไทยของจังหวัดฉะเชิงเทรา... เราจะมีการส่งเสริมการฝึกอบรม และพัฒนาแกนนำกลุ่มอยู่เสมอ
และสุดท้ายเราจะส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาไทยนี้ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางต่อไป

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์...
ปัจจุบันจำหน่ายอยู่ที่ กลุ่มสตรีขนมหวานบ้านคลองผีขุด เลขที่ 38 หมู่ที่ 14 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา... ตลาดนัดสนามเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ทุกวันอังคารและศุกร์... และตลาดนัด อย. สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ทุกวันศุกร์ต้นเดือน
หรือสั่งทำพิเศษ ติดต่อคุณสมเจตน์ ทัศนา โทร 08-9751-6281

ต้องการศึกษาเรียนรู้ดูงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม...ติดต่อ ผู้ใหญ่ชเอม ซิ้มเจริญ เลขที่ 38 บ้านคลองผีขุด หมู่ที่ 14 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 โทร :08-9751-6281 หรือที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 038-511239 ...แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ...

ขอบคุณ นิตยสาร "ที่นี่แปดริ้ว"
แหล่งที่มาของข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น