วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พรมเช็ดเท้าบ้านห้วยตะปอก กับบทเรียนที่ต้องคิดเอง ทำเอง

วันนี้ เราไปเยี่ยมกลุ่ม OTOP ไกลถึงบ้านห้วยตะปอก หมู่ที่ 9 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงที่ทำการกลุ่มพรมเช็ดเท้า ประมาณ 110 กิโลเมตร ไกลกว่าเดินทางไปกรุงเทพมหานครซะอีก คิดดูว่าเวลาเขาเอาผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้ามาขายที่ตัวจังหวัดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร ท้ายบทความเราจะคุยกันเรื่องของลิขสิทธิ์สักนิด เป็นอุทาหรณ์สอนใจที่กลุ่มนี้เอามาฝาก เอาล่ะ...เราจะไปคุยกับคุณอัมพร กานต์วิศิษฎ์ ประธานกลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านห้วยตะปอก กันครับ... 

ประวัติความเป็นมา...กลุ่มของเราเป็นกลุ่มของชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยตะปอก หมู่ที่ 9 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและชุมชน มีอาชีพ มีงานทำอย่างต่อเนื่อง สมาชิกเริ่มแรกมีเพียง 18 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 29 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 24 คน เริ่มแรกนั้นทำพรมเช็ดเท้าด้วยวิธีการทอ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2541 เปลี่ยนมาเป็นใช้วิธีการเย็บ เพื่อความแข็งแรง ทนทาน และสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ และออกแบบเป็นลวดลายต่างๆ ที่ไม่เหมือนใคร ปัจจุบันกลุ่มได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว และกำลังมองหาช่องทางตลาดใหม่ๆ เพื่อขยายฐานการผลิตออกไปอีก รวมทั้งตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตพรมเช็ดเท้าให้กับสมาชิกในชุมชนและในหมู่บ้านอื่นๆ ที่สนใจ... 

กระบวนการ/ขั้นตอนการผลิต...กลุ่มของเรามีขั้นตอนการผลิต ดังนี้...
1.      ซื้อวัสดุ คือ เศษผ้า ด้ายจากโรงงานในกรุงเทพมหานคร
2.      ซื้อแผ่นยางจากภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง
3.      ตัดเศษผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้าง 1 นิ้ว ยาว 2.5 นิ้ว
4.      ตัดแผ่นยางให้เป็นรูปแบบต่างๆ ต้องความต้องการ เช่น รูปสี่เหลี่ยม วงกลม แตงโม รูปการ์ตูน เป็นต้น
5.      นำปากกาเมจิกมาขีดเส้นบนแผ่นยางที่ตัดไว้เป็นแถวๆ ระยะห่าง 1 ซ.ม.
6.      นำเศษผ้าที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วมาวางบนเส้นที่ขีดไว้แล้วทำการเย็บตามรูปแบบที่ต้องการ… 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์...ผลิตภัณฑ์ของเราใช้วิธีการเย็บ ไม่ใช้การทอเหมือนกลุ่มอื่นๆ ดังนั้น จึงมีจุดเด่นแตกต่างออกไป ดังนี้...
1.      ใช้ได้ทนทาน มีระยะเวลาการใช้งานนานมากกว่า 3 ปี
2.      สีสันสดใส น่าใช้ มีแบบให้เลือกซื้อมากกว่า 30 แบบ
3.      สามารถซักล้าง ทำความสะอาด ด้วยมือหรือเครื่องซักผ้าได้ 

ปริมาณการผลิตและราคา...ผู้ผลิตของเราทั้งหมดเป็นชาวบ้านห้วยตะปอก ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ฝ่ายผลิตก็ผลิตเกือบทุกวัน ฝ่ายขายก็ทำหน้าที่ขายเป็นประจำเช่นกัน...
  •       ปริมาณการผลิต ผลิตได้เดือนละ 6,000 – 10,000 ชิ้น
  •        ราคาจำหน่าย

          - ขายปลีก ชิ้นละ 39 บาท ,79 บาท และ 99 บาท ตามขนาด
          - ขายส่ง ชิ้นละ 20 บาท ,50 บาท และ 60 บาท ตามขนาด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และรางวัลที่ได้รับกลุ่มของเราได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และรางวัลต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า ดังนี้
1.      ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2.      ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับสามดาว ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จากโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 (OTOP Product Champion)
3.      ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2557 ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.      ได้รับประกาศเกียรติบัตรด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จากกระทรวงพาณิชย์

สถานที่จำหน่าย...เรามีช่องทางการตลาด ดังนี้
1.      ที่ทำการกลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านห้วยตะปอก เลขที่ 553 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 เปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกวัน ทั้งขายปลีกและขายส่ง
2.      สถานที่จัดงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของอำเภอและจังหวัด รวมทั้งงาน OTOP ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดจำหน่ายตามโอกาสที่มีการจัดงาน
3.      วัดสมานรัตนาราม เปิดจำหน่ายทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
4.      ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาพนมสารคาม เดือนละ 3,000 ชิ้น เปิดจำหน่ายทุกวัน
บทเรียนเรื่องลิขสิทธิ์...บทเรียนที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับกลุ่มอื่นๆ จากประสบการณ์ของกลุ่มพรมเช็ดเท้า คือ เรื่องของลิขสิทธิ์ ทางกลุ่มเคยผลิตสินค้าที่เป็นลายการ์ตูนดังๆ เช่น โดเรมอน ปลานีโม กบเคโระ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่านั่นคือการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กลุ่มจึงถูกดำเนินการและถูกปรับค่าเสียหายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เรื่องนี้จึงเป็นบทเรียนให้กลุ่มได้ดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังในเวลาต่อมา โดยกลุ่มจะออกแบบผลิตภัณฑ์เองทั้งหมด ซึ่งมีคุณชลทรัพย์ กานต์วิศิษฎ์ (ลูกชายของคุณอัมพร) เป็นผู้รับผิดชอบ ก็ขออนุญาตบอกเตือนไปยังกลุ่มอื่นๆ ด้วยความหวังดีว่า อย่าไปละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นเขาเด็ดขาด ควรคิดออกแบบเองจะดีที่สุด...

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ...
กลุ่มผู้ผลิต : กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านห้วยตะปอก
สถานที่ผลิต : เลขที่ 553 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
โทร : 089-0717891 และ 093-5815091
ประธานกลุ่ม : คุณอัมพร  กานต์วิศิษฎ์

หรือติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 038-511239 ยินดีรับใช้ครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น