วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เสรี สุนทรโชติ : ผู้นำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงปี 2555ประวัติโดยย่อ...คุณเสรี  สุนทรโชติ  อยู่บ้านดอนกา หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดเมื่อวันที่ 14  มกราคม  พ.ศ. 2501 เป็นบุตรชายคนแรกในจำนวนบุตรชาย 2 คน ปัจจุบันอายุ 54 ปี จบการศึกษาระดับ ปวช.ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี เริ่มประกอบอาชีพทางการเกษตร ตั้งแต่ปี 2520 อาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพเสริม คือ ทำไม้ประดับ,ข่า,ตะไคร้ขาย สมรสกับนางสุนีย์ สุนทรโชติ มีบุตรชายด้วยกัน 1 คน คือ ด.ช.อิสระ สุนทรโชติ อาชีพการเกษตร นำเงินรายได้สู่ครอบครัวมากกว่า 200,000 บาท/ปี

ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน...

1. ประธานศูนย์ข้าว หมู่ 1 ตำบลบางเตย

2. หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านตำบลบางเตย

3. กรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางเตย กรรมการหมู่ 1 ตำบลบางเตย

4. แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

5. เคยได้รับการฝึกอบรมการผลิตข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ

กิจกรรมที่เป็นแบบอย่างต่อสาธารณชน...หลังจากจบการศึกษา ปี 2520 เริ่มต้นการทำอาชีพเกษตรในที่นาจำนวน 48 ไร่ และไม่มีการเผาตอซังฟางข้าวโดยเด็ดขาดรวมทั้งการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเศษขยะหรือหญ้าแห้ง เหตุผลที่ไม่มีการเผาคือ การเผาทำให้เกิดความร้อนนำไปสู่มลภาวะที่เป็นพิษทางอากาศ และการจุดไฟเผาส่งผลต่อการลุกลามไปทำลายพืชผลทางด้านการเกษตรเสียหาย รวมถึงที่พักอาศัย ถ้าเดินเข้าไปในบริเวณพื้นที่รอบ ๆ บริเวณบ้านและที่ทำการเกษตรจะสังเกตได้ว่าไม่มีกองขี้เถ้าอยู่เลย เว้นเสียแต่บริเวณเตา, เต่าเผาถ่าน

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน...การเป็นกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการเป็นวิทยากรประจำศูนย์ ทำให้เราสามารถถ่ายทอดความรู้ แนะนำสิ่งที่ดีและถูกต้องสู่สาธารณชน เช่น

- สามารถแนะนำการหมักตอซังฟางข้าว

- อธิบายถึงการใช้ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยพืชสด, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยเคมี

- สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ

- สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เตาเผาถ่าน, น้ำส้มควันไม้

- สามารถถ่ายทอดความรู้การใช้สมุนไพรแบบง่าย ๆ

- สามารถสาธิตเรื่องราวของการเพาะถั่วงอก

- สามารถแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ป่า ไม้ประดับบางชนิด

ความสามารถในการเป็นผู้นำ...เป็นประธานศูนย์ข้าว ดูแลสมาชิกประมาณ 15 คน ให้ชำระหนี้ ได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไม่มีหนี้สิน การให้ความเป็นธรรมบวกกับกฎระเบียบ การเสียสละ ทำให้กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนและดำเนินงานมาได้ด้วยดีการใช้พลังงาน...ปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นแก๊สหุงต้ม, น้ำมัน, พลังงาน, ไฟฟ้า การหุงต้มเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถลดการใช้พลังงานลงได้มากกว่าครึ่ง โดยการใช้ถ่านที่เผาเองเป็นพลังงานทดแทนแก๊ส  การใช้พลังงานไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันสามารถลดลงได้มากกว่า 50% โดยการใช้หลอดประหยัดคือหลอดไฟตะเกียบแทนหลอดไส้ ได้แสงสว่างเพิ่มมากขึ้นแต่จ่ายเงินค่าไฟน้อยลง


บัญชีครัวเรือน...ในปัจจุบันการทำบัญชีครัวเรือนถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวใจของการดำเนินชีวิต “เมื่อยี่สิบปีที่แล้วไม่เห็นมีใครพูดถึงบัญชีครัวเรือนเลย” ครอบครัวของข้าพเจ้าก็สามารถจัดการกับรายรับ รายจ่ายได้อย่างเหมาะสม ไม่มีหนี้สิน แถมมีเงินเก็บออมเอาไว้ซ้อที่นาเพิ่ม มีเงินเก็บเอาไว้ปลูกบ้านใหม่โดยไม่ต้องมีหนี้สิน      “ทำไมไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านบ้าง”ผักสวนครัว...พอพูดถึงผักสวนครัวเราก็มักจะคิดถึงผักกาด, ผักคะน้า, ต้นหอมผักชี, แตงกวา ฯลฯ แต่วันนี้เราต้องกลับมาคิดถึงผักพื้นบ้าน อย่างเช่น ผักหนาม, ดอกแค, ตำลึง, สะเดา, ผักบุ้ง, ใบยอ, ยอดขี้เหล็ก พืชผักพวกนี้เรียกว่าผักหัวแข็งไม่ยอมจะถูกทำลายจากพวกแมลงหรือเชื้อราชนิดต่าง ๆ ผักพวกนี้ปลอดภัย 100% แต่ผักที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแม้ว่าจะปลูกเองก็ใช่ว่าจะหลีกเลี่ยงสารพิษได้ ฉะนั้นเราเป็นเกษตรกรเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะกินสารพิษหรือผักธรรมชาติ


การเลี้ยงสัตว์...การเลี้ยงสัตว์มักจะควบคู่กับการทำการเกษตรแทบทุกชนิด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจพอเพียงจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับการเลี้ยงสัตว์จะจำเป็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจ ที่บ้านข้าพเจ้าไม่มีการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ที่บ้านข้าพเจ้ามีนกมากกว่า 10 ชนิด ตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่และเชื่องมาก เต่าอีกเกือบ 10 ตัวการเมือง...ประเทศไทย ยิ่งพัฒนายิ่งยากจน ยิ่งพัฒนายิ่งมีมลพิษเต็มไปหมด ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อากาศ น้ำ แผ่นดิน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของคนไทยแทนที่จะเก็บไว้ให้คนไทยใช้ “แต่นักการเมือง” กลับไปเชิญชวนให้คนต่างชาติมาช่วยกันใช้ แบบนี้ถ้าไม่เรียกว่า “คนขายชาติ” แล้วจะเรียกว่าอะไร

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-511239 ยินดีรับใช้ครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น