วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราและกลุ่มจังหวัด สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 (6)

โครงการที่ไม่อยู่ในคำของบประมาณของกระทรวง กรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้แก่

  1. โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณหน้าทางเข้าวัดสมานรัตนาราม
  2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก (Over Pass) ทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณสี่แยกบางคล้า
  3. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก (Over Pass) ทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณสี่แยกพนมสารคาม
  4. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก (Over Pass) ทางหลวงหมายเลข 314 บริเวณสามแยกทางเลี่ยงเมืองด้านใต้

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามผังยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคของรัฐบาลและมีผลการศึกษาวิจัยของหน่วยงาน กระทรวง กรม ได้แก่

  1. โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก สุวรรณภูมิ – ฉะเชิงเทรา – พัทยา ความต้องการของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด ขอให้มีสถานีจอดแวะผ่านในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
  2. การปรับปรุงขบวนรถไฟสายฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ ให้มีคุณภาพและความเร็ว อำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสาร สนับสนุนการกระจายตัวของประชาชนมาอาศัยในพื้นที่ปริมณฑล ลดความแออัด คับคั่งของการจราจรและชุมชนใน กทม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น